Privacy Policy

Privacy Statement Keukenplaats

Onderstaand Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de website van Keukenplaats door de bezoeker. Door gebruik te maken van de website, stemt de bezoeker in met onderstaande voorwaarden. Het statement beschrijft hoe Keukenplaats omgaat met cookies en persoonsgegevens.

Cookies

Keukenplaats maakt op haar website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de website op de harde schijf van uw computer of apparaat worden geplaatst. Door het opslaan van cookies wordt uw identiteit vastgesteld aan de hand van uw IP-adres en wordt uw bezoek makkelijker gemaakt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren. In dat geval is het mogelijk dat niet alle functionaliteiten van de website gebruikt kunnen worden.

Cookies worden gedurende verschillende periodes bewaard. Dit varieert van cookies die direct na sluiting van de website verdwijnen (zogenaamde “sessie cookies”) als cookies die gedurende twee jaar worden bewaard (zoals “Google Analytics cookies”, zie hierna).

Informatie delen met derden

Keukenplaats maakt voor bepaalde functionaliteiten en diensten gebruik van derde partijen. Keukenplaats selecteert deze partijen zorgvuldig. Indien noodzakelijk, deelt Keukenplaats ook informatie met andere derden dan hieronder genoemd.

Google Analytics

Keukenplaats maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), waarop volgens Google de navolgende voorwaarden van toepassing zijn. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Op deze manier wordt geanalyseerd hoe u de website van Keukenplaats gebruikt. De cookie verzamelt informatie over uw gebruik van de website en uw IP-adres. Deze informatie wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten. Google gebruikt de informatie om rapporten op de stellen voor Keukenplaats en andere diensten die betrekking hebben op de website en internetgebruik aan Keukenplaats aan te bieden. Google verschaft de informatie alleen aan derden voor zover zij daartoe wettelijk verplicht zijn. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegeven waarover zij beschikken.

Social media

Keukenplaats linkt naar (onder andere) Facebook. Na het klikken op deze link, worden gegevens verzameld door het betreffende social media-kanaal. Vanaf dat moment zijn de voorwaarden van het betreffende social media-kanaal van toepassing.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en behandeld in het geval dat dit nodig is voor het gebruik van de website. Het verstrekken van persoonsgegevens is optioneel. Uw bezoek aan de website zal niet worden beïnvloed door het al dan niet verstrekken van persoonsgegevens.

Bezoekers kunnen hun gegevens invoeren via contactformulieren. Deze gegevens komen in een administratiesysteem en worden doorgegeven aan de showroom(s) van Keukenplaats. De bezoeker selecteert zelf de showroom(s) waar de gegevens aan worden doorgegeven.

Ook in het geval dat u het contactformulier gebruikt, zal Keukenplaats gebruik maken van de ingevoerde gegevens, echter slechts voor het antwoorden op door u gestelde vragen.

Indien u daar toestemming voor geeft, zal Keukenplaats de gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. U kunt altijd aangeven dat u dat niet wil.

Het verzamelen, gebruik en behandelen gebeurt enkel als daar gerechtvaardigde belangen voor zijn. De gegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere wettelijke rechten en vrijheden behandeld. Keukenplaats zal altijd uitdrukkelijk om uw toestemming vragen voor het verzamelen, gebruiken en behandelen van de gegevens. Verder mag Keukenplaats informatie verzamelen en gebruiken als zij daar wettelijke gronden voor heeft.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Keukenplaats zal de persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of op enige andere wijze ter verhandeling aanbieden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker.

Indien toegestaan door de wet, mag Keukenplaats informatie die aan haar is verstrekt, bundelen met andere informatie die zij over de bezoeker bezit.

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang als dat nodig is voor het specifieke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien wetgeving vereist dat gegevens voor een langere periode worden bewaard, wordt deze periode aangehouden.

Vragen

Voor vragen over uw persoonsgegevens die (mogelijk) in het bezit zijn van Keukenplaats, kunt u contact opnemen via e-mailadres info@keukenplaats.nl.

Laatste update 10 februari 2017